Doç. Dr. AYHAN GÖRMÜŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. AYHAN GÖRMÜŞ

T: (0282) 250

M agormus@nku.edu.tr

W agormus.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ana Bilim Dalı:Çalışma Ekonomisi
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2011
Tez: Sağlık Sistemindeki Neoliberal Dönüşümün Sağlık İnsan Gücü Üzerindeki Etkileri (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2003-2006
Tez: Avrupa Birliği´nde Sosyal Diyalog ve Türkiye´nin Uyumu (2006)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ABD
2018-
Dr. CARDIFF UNIVERSITY (İNGİLTERE)
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
2014-2015
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
2012-2018
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ İLİŞKİLER ABD
2016-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YETKİN AKER D., GÖRMÜŞ A., Employment of Return Migrants in Turkey: Evidence from the Labour Force Survey, Migration Letters, vol. 15, pp. 437-451, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. GÖRMÜŞ A., ERDOĞAN Ç., Türkiye´de Gönülsüz Kısmi Süreli İstihdamın Cinsiyet Analizi: Hane Halkı İşgücü Anketinden Bulgular, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 150-164, 2017.
Özgün Makale EBSCO
3. GÖRMÜŞ A., Characteristics of the Long-term Unemployment: Evidence from Turkish Labor Force Survey, International Journal of Information Research and Review, vol. 4, pp. 3735-3743, 2017.
Özgün Makale EBSCO, Index Copernicus, Econlit, Proquest, Research Gate, Advanced science index Erişim Linki
4. GÖRMÜŞ A., Non-unionised Workers in British Green Sectors: Evidence from the Labour Force Survey, Eurasian Journal of Economics and Finance, vol. 5, pp. 1-15, 2017.
Özgün Makale EconLit, Ulrich´s Periodicals Directory; Cabell´s Directory; Google Scholar; ECONIS; CrossRef; Directory of Research Journals Indexing; Open Academic Journals Index; SHERPA/Romeo; EZB - Electronic Journals Library; Global Impact Factor; WorldCat; J-Gate; CiteFactor; NewJour; DOAJ; RePEc Erişim Linki
5. GÖRMÜŞ A., Yeşil Ekonomiye Geçiş Düzgün İşler İçin Yeni Fırsatlar Yaratıyor Mu? İngiltere Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol. 30, pp. 1081-1093, 2016.
Özgün Makale TÜBİTAK / ULAKBİM, EBSCOhost, ASOS INDEX, DOAJ, Open Science Directory, Google Scholar Erişim Linki
6. GÖRMÜŞ A., Challenges of Performance Management for Health-care in Public Sector: The Case of Turkey, Çalışma İlişkileri Dergisi, vol. 6, pp. 20-36, 2015.
Özgün Makale ECONLI T - USACABELL’S DIRECTORIES - USAASOS INDEKS - TRINDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - PLKWS NET LABOUR JOURNALS INDEX - USA
7. GÖRMÜŞ A., Kamu Kurumlarında Hizmet Alımı Yoluyla İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatı Sorunu, Çalışma ve Toplum, vol. 38, pp. 141-172, 2013.
Özgün Makale Social Abstract, EBSCO, Index Copernicus,ASOS, ULAKBİM Erişim Linki
8. GÖRMÜŞ A., Türkiye de Toplu Pazarlık Düzeyleri ve Yeni Gelişmeler, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, pp. 32-49, 2012.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, ARAŞTIRMAX
9. GÖRMÜŞ A., Kamuda Grevsiz Toplu Sözleşmenin ILO Normlarına Uyumu Ve Grev Hakkı Kapsamında Asgari Hizmetler Yaklaşımı, Papers on Social Sciences, vol. 3, pp. 1-28, 2012.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
10. GÖRMÜŞ A., Türkiyede Sosyal Diyaloğun Gelişimi, Çalışma ve Toplum Dergisi, vol. 3, pp. 115-140, 2007.
Özgün Makale Social Abstract
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÖRMÜŞ A., 1990dan Günümüze Türkiyede İstihdamın Değişim Trendi ve Ulusal İstihdam Stratejisi İhtiyacı, Kamu İş Dergisi, cilt 10, ss. 105-133, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
2. GÖRMÜŞ A., Küreselleşme Sürecinde Başlıca İşgücü Piyasası Reformları, Kamu İş Dergisi, cilt 10, ss. 177-200, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
3. GÖRMÜŞ A., Basın İş Sözleşmesi, TÜHİS İş Hukuku Dergisi, cilt 2, ss. 60-69, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
4. GÖRMÜŞ A., İş Güvencesi, İş Güç Dergisi, cilt 6, ss. 1-15, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
5. GÖRMÜŞ A., Toplu Pazarlık Yoluyla Yönetime Katılma, İş Güç Dergisi, cilt 5, ss. 1-15, 2003.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÖRMÜŞ A., Unregistered Employment, Bölüm: The Micro Determinants of Informal Youth Employment in Turkey, Yayın Yeri: IJOPEC Publication No: 2017/4, London, Editör: Selçuk KOÇ, Ayhan ORHAN, Mehmet Çağrı GÖZEN, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÖRMÜŞ A., YETKİN AKER D., Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Bölüm: Beşeri Sermaye ve İç Göç Hareketleri Bağlamında Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmadaki Rolleri: Namık Kemal Üniversitesi Örneği, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Ensar Nişancı, Ümit İzmen, Seda H. Bostancı, 2017.
Bilimsel Kitap
2. GÖRMÜŞ A., The Green Jobs and Employment Policies in Transition Process to Green Economy: Evidence from British Labour Force Survey, Yayın Yeri: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇASGEM), 2016.
Bilimsel Kitap
3. GÖRMÜŞ A., ÇALIŞMA EKONOMİSİ, Bölüm: Ücret Farklılıkları, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: Prof. Dr. Hüseyin M. Yüceol, Doç. Dr. Fatma Fidan, 2015.
Ders Kitabı
4. GÖRMÜŞ A., SAĞLIK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Yayın Yeri: SİYASAL KİTABEVİ, 2013.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÖRMÜŞ A., ERDOĞAN Ç., Türkiye’de Gönülsüz Kısmi Süreli İstihdamın Cinsiyet Analizi: Hane Halkı İşgücü Anketinden Bulgular, ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
2. GÖRMÜŞ A., A Comparative Analysis on the Determinants of Informal Youth Employment: The Case of Turkey, ECOEI 2017 - European Congress for Economic Issues: Unregistered “Youth” Employment: Impacts, Policies, Remedies, and Local Practices (30.03.2017-01.04.2017).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÖRMÜŞ A., Ekonomik Yeşillenmenin İstihdama Yansımaları ve Yeşil İşler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 65. Sosyal Siyaset Konferansları (20.10.2016-).
Davetli konuşmacı
2. GÖRMÜŞ A., Yeşil Ekonomiye Geçiş Düzgün İşler İçin Yeni Fırsatlar Yaratıyor Mu?, 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri
3. GÖRMÜŞ A., Refah Devletinde Sağlık Hakkının Dönüşümü: Kamu Hizmeti Paradigmasından Piyasa Hizmeti Paradigmasına, TODAİE Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar Bildiriler Kitabı (05.04.2013-06.04.2013).
Tam metin bildiri
Ödüller
1. 2219- TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK-BİDEB, 2014.
Üyelikler
European Association of Labour Economists, Üye, 2016-2017.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
The Green Jobs and Employment Policy in Transition Process to Green Economy:Evidence from British Labour Force Survey, Yer:Cardiff University, School Of Social Sciences, 15.09.2014-07.07.2015.